pondělí 4. února 2013

Nebudete-li jako děti, nevstoupíte do Království nebeského


"Nebudete-li jako děti,
nevstoupíte do Království nebeského“
(Mt, 13,3)


Malby jsou inspirovány kresbičkami dětí, které malovaly do deníčku v kapličce v roce 2011 a 2012. Jejich kresby nejsou „dokonalé“ a pro většinu návštěvníků kapličky ani zajímavé. Právě proto jsem se rozhodla je zviditelnit a ukázat. V čem spočívá jejich hodnota a co nás mohou děti učit? Je to bezprostřednost, upřímnost a spontaneita. Jejich kresby se nesnaží zachytit něco „věčného a dokonalého“. Jsou záznamem momentálního nápadu, bezprostřední přítomnosti. Jsou prosté, někdy vtipné a v dobrém slova smyslu naivní. Děti nespekulují o tom, komu se má obrázek líbit. Kreslí, protože právě tato činnost je v tuto chvíli tím nejlepším, co můžou a chtějí dělat. Nečekají v tu chvíli na odměnu a ni pochvalu. Prostě jsou a kreslí...

Potěšte se na naší výstavě jednoduchou linií kresby a pestrými barvami. Vzpomeňte si třeba na nějaký příjemný zážitek z dětství. Nebo se podívejte či si vzpoměňte na své dítě... Tak, jak je ono závislé a odevzdané vám, tak i my se můžeme odevzdat Tomu, co nás přesahuje. Stejně jako dítě jsme křehcí a zranitelní. Toto uvědomění nás nemá vystrašit, ale přivést k Pokoře, úctě a údivu nad nesamozřejmostí celého Stvoření.

Kresleme a malujme si sami pro sebe a pro boží potěšení :)


Autorka výstavy a textu: Zdeňka Morávková

1 komentář: