úterý 11. prosince 2012

Výstava "Vnitřní forma člověka" Kateřiny Olivové


Vnitřní forma člověka

Všechno to začalo v Bibli. 
Hledala jsem zde teoretické/intelektuální/původní/první paralely partnerského vztahu.
27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem,
stvořil ho, aby byl obrazem Božím,
jako muže a ženu je stvořil.
28 A Bůh jim požehnal a řekl jim:
Ploďte se a množte se a naplňte zemi. …“ 1
8 A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. 9 Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví a žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu …“ 2
Žena je muži pravou pomocí. Svazek obou je darem Božím.“ 3
23 Člověk zvolal:
Toto je kost z mých kostí
a tělo z mého těla!
Ať muženou se nazývá,
Vždyť z muže vzata jest.“
24 Proto opustí muž otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. 25 Oba byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.“ 4

Adam a Eva byl přece historicky první vztah a doufala jsem v nějaké normy, nápovědy, vodítka pro život. Rajská zahrada se zdála ideálním/původním/výchozím stavem vztahu.
Chtěla jsem vyjít z lidové vizuality domácích betlémů a mini světů s kolejnicemi a vláčky.
Pak jsem otěhotněla a moje uvažování se radikálně změnilo. Ze vztahu dvou lidí se stala rodina a prostředí, v kterém vzniká, se změnilo z vnějšího ve vnitřní. Tvůrci našeho vztahu, už nejsme my sami.
Rajský život v matčině těle….“ 5
Děloha je tou Rajskou zahradou - původním, dokonalým, bezstarostným prostředím, základním nedotknutelným stavem. Věčnou touhou a záhadou.
Vytváříme si v ní první zkušenosti, nikdy v ní nejsme sami. Prvotní závislost je naprosto samozřejmou. Děloha je zázrak, absolutní kreativní princip, všichni jsme v ní vznikli, máme ji společnou. Děloha je kolektivní Rajskou zahradou. Sídlem snů, tužeb a přání. Místo prvotního rozjímání, blaženého čistého stavu.

Kateřina Olivová
(autorka textu i instalace)

Bible, První Mojžíšova (Genesis) 1, 27 a 28
Bible, První Mojžíšova (Genesis) 2, 8 a 9


Ozdobená Panna Marie s fotografií plodu miminka, s květy, hvězdičkami a hračkami...

Uvnitř kapličky najdete na mnoha místech zavěšené malinké hračky - dárky, "amulety".

Kaplička byla pojata jako prostor dělohy, 
z které se rodí život a kde je bezpečí, láska a naplnění všech potřeb

Teplo a objetí... 
Kaplička jako děloha i Rajská zahrada

Vernisáž umělkyně Kateřiny Olivové  proběhla 28.11.2012.

Žádné komentáře:

Okomentovat