úterý 1. července 2014

Robert Šalanda: "Nemrkej nebo to prošvihneš"Je to vtip? Urážka? Nesmyslný výrok nebo zenový koán? Robert Šalanda se pohybuje na hranici všech možných myslitelných významů. Tím, že výrok vytrhne z jeho původního kontextu, mu dodává větší důležitosti a určité absolutnosti. Jakou váhu mají slova, která vyslovujeme? Kolik z nich je jen výplní a kolik z nich bychom řekli, kdybychom věděli, že zůstávají „na věčnost“, že budou „tesány do kamene“, zdobit stěny chrámů nebo plnit obsahy „nesmrtelných“ knih? A vy? Máte svá vlastní „moudra“, která si někdy připomínáte? Nebo si naopak někdy vzpomenete na nepříjemná a absolutní slova, která byste už raději nechtěli nikdy znova slyšet?
Nemrkej nebo to prošvihneš“ je výrok, který Robert Šalanda objevil na internetu. V kontextu sakrálního prostoru Kapličky se můžeme zamýšlet nad jeho významy. Obsah se volně přelévá z lehké ironie do varování. „Nemrkej“ může znamenat „soustřeď se“, „zastav se“, „uklidni se“... Možná i odkazuje na dobu, která ho vytvořila. Neustálé těkání a přenášení pozornosti, nestálost, nejistotu nebo nervozitu.
V Bibli čteme „Na počátku bylo Slovo (…) A to Slovo bylo Bůh“. Je to biblický pohled na sílu a význam slova. Slova, jsou tím, čím lze realitu vytvářet. Slovo nám může pomoci realitu uchopit, realitu dílčím způsobem pochopit. Slovo nás ale také může mást a „skutečnost“ zakrývat.
Nemrkej nebo to prošvihneš“ ukazuje i na lidský strach, že je možné něco prošvihnout... Něco, co je pro nás důležité. A nemusí to být jen velké zázraky. Prošvihnout lze i každodenní „všednost“. A to, když zapomeneme, že jí tvoříme každým pohybem, gestem, pohledem nebo Slovem.
Zdeňka Morávková
Zbyněk Riedel: všechna fota; kromě "pohled na krajinu" od Ondřeje Valy

Robert Šalanda (1976) je absolventem ateliéru prof. Jiřího Sopka na pražské Akademii výtvarných umění (2002).


Ústředním zájmem jeho práce je malba, přestože se také zabívá dalšími médii jako jsou instalace, nebo menší trojrozměrné objekty. Aktuálně se mezi inspirace pro jeho náměty řadí prvky odvozené z typografie, abstrahovaných znaků a lingvistiky. V mnoha dílech se opakovaně objevují slova či fráze vytržené z původního kontextu, se zvláštním zřetelem na jemnou ironii. Mezi poslední projekty na nichž Šalanda prezentoval svou práci, patří výstava v galerii Entrance, galerii 35m2, MeetFactory (společně s D. Zahoranským), INI Gallery, Galerii 207, nebo tzv. Situace v Galerii Pavilon. 
V roce 2011 absolvovat residenční pobyt na ISCP v New Yorku. Je spoluzakladatelem galerie SPZ (2011). Od roku 2012 působí jako pedagog ateliéru malba na škole současného umění Scholastika.

1 komentář: