neděle 2. února 2014

"Pomíjivost a věčnost" Ivy Svobodové

Portrét mě zajímá nejen jako realistická studie, ale spíše jako studie psychologická. Pomocí tváře člověka se pokouším vyjádřit jeho vášně, obavy, touhy, vztahy... Člověk má ovšem kromě tváře, kterou vystavuje světu, i vnitřní skryté tváře. O některých nemá ani potuchy a ty pak vyplavou na povrch v nečekaných situacích.“

Pro realizaci svých myšlenek a pocitů vybrala sochařka Iva Svobodová (1976) dva materiály, ušlechtilé SKLO a běžně používanou SÁDRU. To, co oba materiály spojuje je jejich tekutost. Je to nejprve neurčitý materiál, různě tvárný, který k tomu, aby promluvil, potřebuje jasnou formu, v které nakonec tuhne do nehybného a definitivního tvaru. Tekutost obou materiálů můžeme chápat třeba jako obraz duše, která hledá vtělení do konkrétní lidské formy existence. Metaforu duše pak ještě více podporují plastiky odlité pouze ze skla, které je pevným i křehkým materiálem zároveň a které je navíc průhledné. Tváře Ivy Svobodové jsou zastaveným okamžikem velice krátkého, někdy jen vteřinového stavu, momentální emoce, jsou fascinujícím kontrastem mezi tvrdostí a pevností materiálu a pomíjivostí a neuchopitelností toho, co zobrazovaná osoba prožívá. Některé tváře vyzařují klid a kontemplaci, jiné jsou zasažené křečí a děsem aktuálního prožitku. Pro někoho může být takové zobrazení něčím nepatřičným, extrémním a možná i ďábelským. V kontextu sakrálního prostoru Kapličky se nám nabízí otázka po tom, co je to ďábel. Iva Svobodová svým citlivým zpracováním ukazuje, že to není neosobní vzdálená síla, která by byla mimo tento svět, ale že je to může být poloha každého člověka, který se ocitne v sevření něčeho, co už nedokáže ovládnout. I když by možná chtěl...

Některé tváře jsou jen torzem. Jsou sami do sebe ponořené a jen malá část jich vystupuje na povrch stěny. Je jen na nás, zda si jejich emoci vyložíme jako stav, který se teprve vynořuje nebo už naopak mizí do nerozlišitelně rovné stěny neutrality. Je tato rovná stěna ideálem existence? Životem bez výkyvů? Nebo je spíše metaforou smrti, která pojme a přijme jakoukoliv bolest i radost a rozpustí ji v sobě v pohlcujícím tajemství?

Tváře Ivy Svobodové nám kladou otázku, zda některý z našich momentálně prožívaných stavů, pocitů a prožitků zůstává „na věčnost“ nebo zda se všechny roztříští na tisíce drobných střepů, když dopadnou na dno země. A co z toho byste radši?

Zdenka Morávková


Žádné komentáře:

Okomentovat