úterý 24. září 2013

Kristýna Cílková


Kristýna Cílková

„Dnes se mi zdálo, že jsem Bůh“ 
Já a Heinrich Heine aneb jak mě v páté třídě vyloučili z recitační soutěže……Dnes se mi zdálo, že jsem Bůh
Že sedím si v nebi krásně
Že přicházejí andělé
A chválí moje básně


Že pojídám své koláče
Tam za ohradou z duhy
Že piji víno Kardinál
A nemám žádné dluhy


Žel trpím nudou
Chtěl bych jít se vzpružit světským žertem
Ó běda, kdybych nebyl Bůh
Mohl bych se státi čertem


Ty! Gabriely, dlouháne
Tam dole pod námi je Země
Mám dobrého přítele Evžena
Mohl bys ho přivést ke mně?


Nehledej ho však v sdružení,
Kde sedí asketové
Rozhodně není v kostele
Je u slečny Mayerové


Rozpíná anděl perutě
Snáší se k zemi jak socha
Za malou chvíli přivedl mi přítele
Milého hocha 


Ach ano hochu
Já jsem Bůh
Jsem vládce nebešťanů
Což jsem ti vždycky neříkal, že se též někým stanu?


Víš, dělám denně zázraky
Jak čarodějník Merlin
Aby ses troch pobavil
Chci obšťastnit dnes Berlín


Z kamení dlážděné ulice
Vytryskne ohnivý plamen
Z dlaždiček budou ústřice
Změním v ně každý kámen


Déšť z citrónů je pokropí
Ve vůni serafínské
A tam z těch všech pouličních struh
Poteče pravé Rýnské


Jen pohleď na Berlíňáky
Už teď to musí nastat
Uvidíš pány od soudu ze strouhy pít
Ne, chlastat


Ať potěší se básníci:
Poručík odhodí pažbu
A bude s nadporučíkem
Olizovati dlažbu


Poručík s nadporučíkem
Jsou nejmoudřejší lidé
Tiše si říkají
Kdy, ach kdypak zas tak zázračný den přijde…

.........................................................................................................................

Dílo Kristýny Cílkové představuje prolínání dvou světů. Cestovalo do Zálesí až z daleké Asie a i jeho forma je spíše tradičním asijským výtvarným jazykem. Je to vícevrstvá kaligrafie, které v sobě ovšem skrývá text básně od "západního" básníka Heinricha Heineho.  Jak Kristýna upozorňuje už v názvu svého díla, jedná se o báseň kontroverzní. Básník si v ní představuje, co by se stalo, kdyby byl Bohem. Kristýna se tuto báseň naučila ještě jako dítě a dokonce se s ní přihlásila do recitační soutěže. Co následovalo si asi umíme všichni představit...
Co byste dělali vy, kdybyste se stali Bohem? Vnímáte také takovou báseň jako bezbožnou provokaci nebo vám otevírá jiný pohled? Mně báseň ze všeho nejvíce připomíná "fakt", že pokud jsme byli stvořeni, tak určitě ne proto, abychom trpěli, ale spíše, abychom v radosti spoluvytvářeli krásu.

..........................................................

Kristýna Cílková zaslala své dílo do kapličky v Zálesí až z Indonesie. Mělo být instalováno již na jaře, ale protože kaplička potřebovala nutnou opravu a pak již byly domluvené další termíny výstav, rozhodla jsme se dílo instalovat až nyní. Zdá se ovšem, že náhodou (?) se v tento čas sešly k instalaci i další díla, která svou formou či obsahem s kaligrafií v nějakém ohledu rezonují. Výjimečně tedy nevystavujeme tedy jen jedno jediné dílo, ale postupně narůstá celá mini -expozice.
Dílo je v současnosti vystaveno v symbióze s buddhistickou instalací Ireny Ellis. Během listopadu pak přibude ještě dílo autorské dvojice Lucie Fryčové a Šimona Grimmicha, kteří chtějí do prostoru kapličky zavěsit na průhledné listy psané autorské haiku. 
..........................................................................


Kristýna Cílková
CURRICULUM VITAE


Studium: 
2009- 2012 Magisterský stupeň studia, Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně
             Ateliér Kresba a Grafika

           2010-2011 Darmasiswa Sholarship in Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Faculty of Performing Arts, West Sumatra, Indonesia

2005 - 2009 Bakalářský stupeň studia

2000 – 2005  Střední průmyslová škola keramická v Bechyni

1998 – 2000  Soukromá střední odborná škola umění a managmentu


Workshopy a akce: 
2011         Ngonrol Bareng, Sarueh, Indonesia – international videoart  workshop

2007       Festival slona Linharta v Dolních Počernicích, výtvarná 

2001, 2003    Bohemiae rosa 

2001 – 2007   Doteky  -  tematické workshopy v klášteře v Bechyni

Samostatné výstavy: 
2012   Země, tam za zrcadlem, Cafe NOD experimentální prostor Roxy, Praha

2009   OO Orient, OO galerie, Kavárna Švanda, Brno

2007   Sama doma, Rektorát UJEP, Ústí nad Labem

Kolektivní výstavy:
2012   Rekam Kita, kolektivní výstava se skupinou Sarueh, galerie Umakart, Brno

2011   Recam Kita, collective exibition, Sarueh, Padangpanjang, Indonesia

           http://sarueh.wordpress.com/

2010   Mistic, kolektivní výstava, divadlo Reduta, Brno

2009   Místo průniku, kolektivní výstava, divadlo Reduta, Brno

2009   Ohne title, výstava Atelieru grafiky, OGV, Jihlava

2009   Redutace 2, výstava Atelieru grafiky, divadlo Reduta, Brno

2008   Formát, výstava Atelieru grafiky, Galerie u dobrého pastýře, Brno

2008   Krajina za obzorem, s Petrou Buchtovou, Galerie SC, Kozí 8,Brno

2008   Na kolik samic se cítíš, s Pavlínou Řehulkovou, Cafe Sausalito, Veveří 10, Brno

2007   Redutace, výstava Atelieru grafiky, divadlo Reduta, Brno

2005   Otevřené prostory, kolektivní výstava, Bechyňský klášter, 

Publikace -Ilustrace: 
Šu-La_ce: Putování mladého Lin-tiho (Malvern 2011)

Vítězslav Nezval: Můj tučňák (Dokořán 2008)

Šu-La-ce: Ranní rozhovory v klášteře opata Lin-tiho (Malvern 2005)

Lao – C´:  tao – te  ting (Dokořán 2005)

Deset obrazů krocení býka (Dokořán 2004)

Ocenění: 
2004 – 1. cena -  návrh grafického dekoru dlaždic pro keram. Závody v Chlumčanech u Plzně (Lasselsberger) 

Žádné komentáře:

Okomentovat