neděle 7. dubna 2013

Jarně-zimní vernisáž - dokumentace

Cestu jsme si prošlapali sněžnicemi, kaplička se vynořila po chvíli z mlhy, ojíněné stromy a les nehnutě a tiše dokreslovaly tento zvláštní čas, kdy by již vše mělo pučet a explodovat živou energií probuzenou teplem slunce...

Anotace instalace Oldřicha Bystřického:Pilát znovu vyšel a řekl Židům: „Hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu.“ Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě

a v purpurovém plášti.
Pilát jim řekl: “Hle člověk!“
JAN 19, 4-5 

Instalace vytvořená přímo pro prostor této kapličky odkazuje k příběhu Ježíšova utrpení slovy evangelia svatého Jana. Jednotlivé objekty symbolicky odkazují na tzv. svaté schody a na purpurový plášť, který byl obléknut zbičovanému Kristu jako výraz výsměchu a ponížení, podobně jako trnová koruna (protože se prý vydává za židovského krále).

Svaté schody jsou původně 28 mramorových stupňů, po kterých Kristus stoupal do Pilátova paláce. Podle legendy je pak nechala sv. Helena, matka císaře Konstantina I., převézt v polovině třetího století
z Jeruzaléma do Říma, kde pro ně byla postavena speciální kaple, posléze mnohokrát přestavovaná v různých architektonických stylech. Svaté schody byly později stavěny v interiérech různých kostelů
a poutních kaplí na celém světě, aby odkazovaly k tomuto příběhu Kristovy oběti. Po schodech je možné stoupat pouze v kleče a pro modlitby a adorace se užívají zvláště v čase očekávání Velikonoc.


Tento motiv jsem si vybral pro instalaci v kapličce protože mě zaujal svou symbolikou, kdy se architektura nachází uvnitř další architektury

a zároveň to již není schodiště k normálnímu používání, ale pouze pro účely rituálu. Má meditační, očistný a obětní význam, je prostředkem pro rozjímání. V tomto případě vzhledem k proporcím kapličky jde o model, náznak situace.


Žádné komentáře:

Okomentovat